HVAD BLIVER KIRKEN BRUGT TIL?

 

Alle rum bliver bygget, fordi de skal bruges til noget. 

Det rummet bliver brugt til, kan man kalde for rummets funktion.

Man kan sige, at kirkerummet bliver brugt til samtalen mellem Gud og mennesker.

Det sker i forskellige ritualer, gennem bøn og musik.

VÅBENHUS

Våbenhuset er det første rum, man kommer ind i i kirken. En slags entré. Her kan man gøre sig klart til at gå ind i kirken.

Før i tiden blev rummet også brugt til at opbevare byens våben, det var derfor det kom til at hedde et våbenhus. 

Find våbenhuset på grundplanen.

SKIB

Kirkens store rum kaldes for skibet. Det kommer af det græske ord: naos, det betyder det "centrale rum". Men i den tidlige kristendom blev det udbredt at bruge den latinske betegnelse navis, der betyder skib.

Det blev et symbolsk ord for, at kirken er det skib, der føre mennesker gennem livets store hav.

KOR

Det rum hvor alteret står, kaldes for koret. I middelalderen var det her korsangerne stod under gudstjenesten. I gamle kirker er der tit et gelænder mellem koret og skibet. Men i mange nyere kirker er det svært at se, hvor koret præcist er. 

SAKRESTI

Sakristi er en lille tilbygning til kirken, der har en dør ind til selve kirkerummet. I sakristiet opbevares præstens yderste kappe – en messehagel – og andre vigtige ting til gudstjenesten som dåbsfad, dåbskande, kalk og disk (kande og tallerken til nadveren). 

SKRIV ORD PÅ TEGNINGEN


HVILKE TING ER DER I KIRKERUMMET?

 

De ting eller møbler der er i kirkerummet, kalder man for inventar.

Der er mange ting, der ALTID er i et kirkerum. Hvad kan det være?

ALTER

Alteret er det bord, som præsten står ved under en del af gudstjenesten. Der står lysestager og blomster på alteret. Der ligger også altid en Bibel, en salmebog og en ritualbog på alteret. Når der er nadver i kirken foregår det fra alteret.  

I mange religioner har man altre, og kirkens alter kan også ses i den tradition. Her kan alteret være et særligt helligt forbindelsessted for guden. Der er også eksempler på, at alteret har været brugt til at ofre mad og dyr til guderne. I kristendommen er alteret ikke særligt helligt, fordi Gud ikke er knyttet til bestemte steder i kirken eller i verden. I kristendommen ofrer man ikke, men man taler om at Jesus var Guds offer for mennesket. Ved nadveren bliver man mindet om dette offer. Man kan sige, at alteret ikke er et offerbord men et spisebord. 

DØBEFONT

Døbefonten er det sted, hvor mennesker bliver døbt i kirken. Der hører en kande og et dåbsfad til døbefonten. Man hælder vand i dåbsfadet, når nogen skal døbes. Døbefonte fra middelalderen har et stort hul, fordi der dengang var tradition for at dyppe barnet helt ned under vandet. I dag hælder præsten tre håndfulde vand over hoved på den, der skal døbes. 

PRÆDIKESTOL

Prædikestolen er præstens talerstol og den bruges under gudstjenesten. Siden Reformationen i år 1536 skulle der være prædikestole i alle danske kirker. I den protestantiske kristendom blev det nemlig særligt vigtigt at lytte til Bibelens ord. 


 

Her kan I se en lille kort stemningsfilm fra et kirkerum.

I kan tale om kirkerummets stemning og funktion.

Det er en dronefilm optaget i Bagsværd Kirke.

ARBEJD MED DISSE OPGAVER

HVAD HEDDER KIRKENS RUM?

HVAD KAN DER FOREGÅ I EN KIRKE?

HVAD VED DU OM EN DØBEFONT?

HVOR ER TINGENE?

HVEM FORTÆLLER?