KIRKER I DIN BY - ET UNDERVISNINGSFORLØB

 

Denne hjemmeside indeholder et undervisningsforløb udviklet til elever og lærere i Gladsaxe og Herlev.

Forløbet er udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev.

Man tilmelder sig via hjemmesiden, hvilket giver muglighed for at modtage trykte elevhæfter og lærervejledning. Desuden arrangeres besøg i de lokale kirker med aktiviteter, der er tilpasset til netop dette forløb.

Der er foreløbigt udviklet historiske beskrivelser og specifikke kirkebesøg til tre af de lokale kirker: Bagsværd Kirke, Buddinge Kirke og Herlev Kirke.

Under siden "Kirker i din by" ligger der fotos af alle kirker i Gladsaxe-Herlev Provsti.

FORORD

 

På en bakketop ude på landet, i enhver mindre landsby eller midt i byens puls ligger den – kirkebygningen. Hvad er det for et rum? Hvilken historisk udvikling har den gennemgået og hvilken funktion har den egentligt for mennesker? Det er den undersøgelse, elever og lærere inviteres ind i med dette forløb. 

Udgangspunktet tages i elevernes egen “baghave” her i Gladsaxe og Herlev. Det er gennem besøg i de lokale kirkerum, at eleverne gør sig erfaringer med rummets stemning, historie og funktion. Nogle elever har måske aldrig været i kirkerne mens andre har mange erfaringer derfra. Gennem fotos og oplevelsesbesøg i en eller flere af kirkerne får eleverne et fælles erfaringsgrundlag at tale ud fra. 

Ud over at være rum i elevernes nære miljø, er kirkerne også et link til den store historie: Fra vikingetidens tidlige trækirker hen over middelalderens store kirkebyggerperiode og til nutidens moderne kirkerum. Mange af perioderne er spejlet i det lokale kirkebyggeri, og herved kan kirkerne blive et prisme til elevernes forståelse af sammenhænge mellem det lokale og nationale.  

Rummets opbygning og inventar fortæller om, hvad det bliver brugt til, og hvordan mennesker i elevernes omgivende samfund får mulighed for at finde ro, mening og trøst i kirkens højloftede rum. Gennem små fortællinger får eleverne viden om, hvordan mennesker bruger og oplever rummet både til ritualer og til at tænke over nogle af livets store spørgsmål. 

God fornøjelse med forløbet! 

FORMÅL

 

Formålet med forløbet er, at eleverne får erfaring med og viden om, hvordan lokale kirkebygninger og menneskelige erfaringer i elevernes nærmiljø hænger sammen med den store historiske fortælling og med det almene spørgsmål om, hvad det vil sige at være menneske.  

Gennem undersøgelse af kirkerummenes stemning, historie og funktion skal eleverne opøve deres opmærksomhed på, hvordan de sanser rum, forståelse for kronologi og opbygge deres viden om, hvordan kirkerummet bruges. Det skal øge deres viden om lokal kulturhistorie og forståelsen for, hvordan den religiøse dimension udtrykkes og understøttes gennem kirkerummenes arkitektur og inventar.

FORLØBETS FASER

 

Stemninger i rum: 1 lektion 

Kirkerummets historie: 4 lektioner 

Kirkerummets brug og funktion: 1 lektion 

De lokale kirkerum: 1 lektion 

Kirkebesøg: 1 time 

Afsluttende produkt: 4-6 lektioner 

MÅLGRUPPE OG FAG

 

Målgruppe: 3.-5. klasse

Fag: Kristendomskundskab, historie, håndværk og design samt billedkunst.


MATERIALER TIL FORLØBET

OBS: Elevhæfterne trykkes hos skoletjenesten og leveres på skolen.

LÆRERVEJLEDNING

ELEVENS LÆSEBOG

ELEVARK

HERLEV KIRKE

BAGSVÆRD KIRKE

BUDDINGE KIRKE


FORSLAG TIL OPGAVER I BILLEDKUNST

Her findes beskrivelser af kreative opgaver tilpasset forløbet.

TRÆKIRKE

GRANITKIRKE

MURSTENSKIRKE


FORDYBELSESOPGAVER TIL DE TRE KIRKERUM

Herlev Kirke, Bagsværd Kirke og Buddinge Kirke har hver sine særegne kendetegn.

Her er forslag til dordybelsesopgaver til de kirkerum I har besøgt.

 

HERLEV KIRKE

SKYGGETEATER

BAGSVÆRD KIRKE

TEKSTILDESIGN

BUDDINGE KIRKE

SYMBOL - DUE